Rozhodnutí Řídící komise FAČR

Fotbalová asociace České republiky

Řídicí komise FAČR pro Moravu

Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc

Určeno :   –    klubům MSFL, MSD, MSDL, MSDD, MSŽL, MSŽD, SpSM

Na včerejším řádném zasedání ŘK M ,v návaznosti na včerejší Shromáždění klubů MSFL, MSD souvisejícím s úterním rozhodnutím  Bezpečnostní rady státu, ŘK M rozhodla takto:

1) soutěže mládeže spadající do působnosti  ŘK M až do odvolání odloženy

2) soutěže mužů MSFL, divize skup.D,E,F odloženy prozatím do 4. 4. 2020

O případných změnách budete včas informováni

     Radek Šindelář, v.r.                                                     Pavel Nezval, v.r.

          sekretář ŘKM                                                              předseda ŘKM