U7 mini přípravka

Školička A.F.C. Humpolec 2021/2022

Tréninkový plán:

Každý týden

ÚTERÝ – 16:00 hod. – 17:00 hod.  

ČTVRTEK – 16:00 hod. – 17:30 hod.  

Realizační tým:

Erik Nachtigall – hlavní trenér, tel. 721 203 245 (UEFA C)

Jaroslav Kuba – asistent trenéra, tel. 777329570 (UEFA B)

Václav Holzbauer – asistent trenéra (Grassroots leader)

Vít Kuba – asistent trenéra (Grassroots leader)

Soupiska

Základní pravidla fotbalové školičky

– Rodiče nesmí do kabiny ani na hřiště – hráči se doma a na turnaji strojí sami (trenér pomůže či zkontroluje). Na tréninku a zápase se jako rodič pohybuji za zábradlím, na tribuně apod. 

– Učte děti připravovat si věci na trénink sami, pouze dohlížet. Roste samostatnost. Pokud neustále rodič všechno dělá za děti, je splněn praktický cíl (nic není zapomenuto), ale nevzniká v dítěti výchovný a činnostní návyk. 

– Na zápasy i tréninky má každý svůj míč velikost 3. Pokud trenér neurčí jinak. Noví hráči si na první tréninky mohou půjčit míč, který donese trenér. Včas si však koupí vlastní. 

– Choďte na tréninky i zápasy včas!  

– Důsledně se omlouvejte z tréninku i zápasů – omluva dnes nejdeme nestačí! (nevíme, jak dlouho budete chybět, jestli s vámi můžeme počítat na turnaj, další trénink apod.). 

– Na turnajích žádné mobily ani tablety!! 

– Nechoďte dětem příkladem, co se týče kouření a pití.  

– Na turnaje dávejte dětem zdravé svačiny! Párky, hranolky apod. nesmí během turnaje být! 

– Trenér i rodič se bude držet zásady „co se slíbí, to se i splní“. 

– Všechny pravidla, která nastaví trenér s hráči, s rodiči, rodiče s hráči, rodiče s trenérem se budou dodržovat (a to vždy, nejen na začátku). 

– Trenér i rodič budou ve všech věcech důslední „když se něco nesmí, tak to nesmí jak hráč, trenér, tak i rodič“. 

– Všechny možné vzniklé konflikty, bude trenér i rodič řešit vždy bez přítomnosti hráče! 

– Trenér dá ve všech utkáních prostor všem hráčům, bez ohledu na výsledek a i kvalitu soupeře. Rodiče ostatních toto budou plně respektovat, i kdyby to mělo vézt k prohře v utkání (jde přeci o prožitek ze hry-ale všech). 

– Rodiče fandí, trenéři koučují, hráči hrají. 

– Rodič ani trenér nebude používat hráče, ke splnění svých osobních cílů. 

– Trenér i rodič bude respektovat věkové zvláštnosti hráče, spíše jeho biologický a ne kalendářní věk!! 

– Rodič i trenér bude hráče vézt k tvořivosti a samostatnému myšlení. Nehledejme chyby, ale spíše veďme hráče k samostatnému řešení (i chyba vede k učení – důležité je, že se jedinec rozhodne sám!). 

– Trenér ani rodič, nebude přenášet svoji špatnou náladu do prostředí dětí (trénink-zápas). Naopak, bude se snažit vše řešit s úsměvem. 

– Trenér ani rodič nebude momentálně lepší hráče upřednostňovat před ostatními (vede to k primadonství a většinou se to v budoucnu otáčí)