Metodický materiál – Coerver

Metodický materiál – Coerver

Skupinová cvičení

Pohyby – hry 1v1 apod.

Rychlost

Hry malých forem

Rozcvičky